สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

13 ถนนป่าขาม ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000